" The Best Company of Design and Build Service" (2019-06-27) : ศูนย์ปฎิบัติการและฝึกอบรมฯ กรมท่าอากาศยาน
ReadyPlanet.com
dot dot การวัดฝุ่นและเสียง

free counters> ศูนย์ปฎิบัติการและฝึกอบรมฯ กรมท่าอากาศยาน

ศูนย์ปฎิบัติการและฝึกอบรมฯ กรมท่าอากาศยาน

   Project : โครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการและฝึกอบรมด้านความปลอดภัยและรักษาความปลอดภัยพร้อมอุปกรณ์การฝึกอบรมประกอบอาคาร ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ๑ แห่ง 

  Project’s Owner        : กรมท่าอากาศยาน

  Project Type             : LAB
 
  Location                   : ซอยเทศบาลบางปู 59 ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ
 
  Project’s Amount      :    200,585,000.00  Baht

  Duration                    : 15 Months

 


CMPRO.CO.TH

 

HOME           ABOUT US             SERVICE             COMPANY PROFILE             JOB                CONTACT US
กลุ่มบริษัท ซีเอ็ม ( บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด & บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด )  
สำนักงานใหญ่ : ห้างสรรพสินค้าแมกซ์แวลู สาขาหลักสี่78/8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร : 0-2521-5318 แฟกซ์ : 0-2521-5319