" The Best Company of Design and Build Service" (2019-06-27) : ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ขนาด ๑๖ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
ReadyPlanet.com
dot dot การวัดฝุ่นและเสียง

free counters> ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ขนาด ๑๖ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ขนาด ๑๖ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

  ก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ขนาด ๑๖ บัลลังก์ ๑ หลัง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน

  Project’s Owner        : สำนักงานศาลยุติธรรม

  Project Type             : Office, Court
 
  Location                   : แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร
 
  Project’s Amount      :    193,963,800.00  Baht

  Duration                    : 23 Months

 


CMPRO.CO.TH

 

HOME           ABOUT US             SERVICE             COMPANY PROFILE             JOB                CONTACT US
กลุ่มบริษัท ซีเอ็ม (บมจ. ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ & บจก.ซีเอ็ม เอ็นเนอร์จี คอมเพล็กซ์ โฮลดิ้ง)  
สำนักงานใหญ่ : ห้างสรรพสินค้าแมกซ์แวลู สาขาหลักสี่78/8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร : 0-2521-5318 แฟกซ์ : 0-2521-5319