" The Best Company of Design and Build Service" โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
ReadyPlanet.com
dot dot 

free countersโครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

 

โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 

Project :  โครงการก่อสร้างและปรับปรุงกลุ่มอาคาร คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
Project’s Owner  :  Srinakharinwirot University
Location :  Srinakharinwirot Univers ityOngkhalak Nakhon Nayok
Project’s Amount :  686,000,000.00 Mil.Baht
Duration :  30 Months 10 Day

 


 

รูปภาพการส่งมอบงาน
หน้า 1/1
1
[Go to top]CMPRO.CO.TH

 

HOME           ABOUT US             SERVICE             COMPANY PROFILE             JOB                CONTACT US
กลุ่มบริษัท ซีเอ็ม ( บริษัท ซีเอ็ม โปรเฟรสชั่นแนล จำกัด & บริษัท ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด )  
สำนักงานใหญ่ : ห้างสรรพสินค้าแมกซ์แวลู สาขาหลักสี่78/8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
โทร : 0-2521-5318 แฟกซ์ : 0-2521-5319 มือถือ: 086-8063-999