" The Best Company of Design and Build Service" CM OFFICE BUILDING
ReadyPlanet.com
dot dot การวัดฝุ่นและเสียง

free countersCM OFFICE BUILDING

CM

OFFICE BUILDING
FOR RENT

(ปรีชาคอมเพล็กซ์) 
48 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

เป็นสำนักงาน 8 ชั้น ตั้งอยู่บนถนนรัชดาภิเษก
และอยู่ห่างจากรถไฟใต้ดิน MRT สถานีสุทธิสารประมาณ 100 เมตร

 

 

 หน้า 1/1
1
[Go to top]CMPRO.CO.TH

 

HOME           ABOUT US             SERVICE             COMPANY PROFILE             JOB                CONTACT US
กลุ่มบริษัท ซีเอ็ม (บมจ. ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ & บจก.ซีเอ็ม เอ็นเนอร์จี คอมเพล็กซ์ โฮลดิ้ง)  
สำนักงานใหญ่ : ห้างสรรพสินค้าแมกซ์แวลู สาขาหลักสี่78/8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร : 0-2521-5318 แฟกซ์ : 0-2521-5319