" The Best Company of Design and Build Service" (2020-01-06) : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี ๒) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
ReadyPlanet.com
dot dot การวัดฝุ่นและเสียง

free counters> โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี ๒) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี ๒) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

   Project : โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานอัยการสูงสุด (อาคารธนบุรี ๒) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

  Project’s Owner     : สำนักงานอัยการสูงสุด
 
  Project Type           : Public Building
 
  Location                  : Bangkok
 
  Project’s Amount      : 193.30 Mil. Baht
  Duration                  : 24 Months

 


CMPRO.CO.TH

 

HOME           ABOUT US             SERVICE             COMPANY PROFILE             JOB                CONTACT US
กลุ่มบริษัท ซีเอ็ม (บมจ. ซีเอ็ม แกรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ & บจก.ซีเอ็ม เอ็นเนอร์จี คอมเพล็กซ์ โฮลดิ้ง)  
สำนักงานใหญ่ : ห้างสรรพสินค้าแมกซ์แวลู สาขาหลักสี่78/8 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทร : 0-2521-5318 แฟกซ์ : 0-2521-5319